Přeskočit na obsah

Ubytovací řád

  NEMOVITOST, DŮM, BYT 3+kk a 1+kk : V ULIČKÁCH 442/19, SAMOTIŠKY, 779 00

 1. Ubytování je možné po úhradě celé částky pobytu na účet ubytovatele, nebo v hotovosti, nejpozději v den předání apartmánu.
 2. Uhrazením pobytu na účet ubytovatele hosté potvrzují seznámení s ubytovacím řádem a závazek se jím řídit.
 3. V den ubytování musí být vyplněn předávací protokol.
 4. Ubytování je možné od 14.30 hod., v den odjezdu je nutné opustit nemovitost do 10:00 hod. 
 5. V případě způsobené škody, je tato škoda uhrazena na základě písemné výzvy ubytovatele, převodem na účet ubytovatele nejpozději do sedmi dnů. Za škody na majetku či odcizení věcí hostů nenese ubytovatel odpovědnost.
 6. V případě předčasného ukončení pobytu se zaplacená částka za pobyt nevrací.
 7. Hosté zodpovídají za bezpečnost svoji, stejně tak bezpečnost svých nezletilých dětí v celé nemovitosti.
 8. Používání dětských houpaček a dalšího vybavení na zahradě je zakázáno. Nebo je užití na vlastní nebezpečí.
 9. V celém domě platí přísný zákaz kouření.
 10. V domě je povinnost se přezouvat do domácí obuvi.
 11. Zjištěné závady je nutné ihned hlásit ubytovateli.
 12. Ubytovatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu objektu v průběhu pobytu.
 13. Pobyt zvířat je v celé nemovitosti je zakázaný.
 14. Platí zákaz manipulace s kotlem, bojlery na teplou vodu či zásahy do el. instalace.
 15. Do toalety je zakázáno vhazovat hygienické potřeby, vlhčený toaletní papír či jakýkoli jiný odpad.
 16. Při odchodu z domu je host povinen překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, vypnutí elektrických spotřebičů, zavřít okna a zamykat vchodové dveře.
 17. Je vyžadováno respektování nočního klidu v době od 22:00 do 6:00.
 18. Při předání domu si hosté zkontrolují stav domu, v případě jiného poškození než je napsáno v předávacím protokolu napíše host nejpozději první den pobytu sms zprávou ubytovateli zjištěné poškození.
 19. Při předání domu si host zkontroluje vybavení dle soupisu vybavení, který je na zdi v rámu v kuchyni. V případě, že by něco chybělo, napíše host nejpozději první den pobytu sms zprávou ubytovateli, že nějaké vybavení chybí.
 20. V zimních měsících je na hostovi, aby prováděl úklid sněhu, posyp soli u nemovitosti, stejně tak na parkovacích místech. Tato povinnost není závazek ubytovatele.
 21. Host ubytovaný v tomto domě je POVINNEN dodržovat tento ubytovací řád.
 22. DALŠÍ INFORMACE A CENÍK NAJDETE NA SCHIMEK.CZV SEKCI: APARTMÁN OLOMOUC – SAMOTIŠKY

UBYTOVATEL: ŠIMEK PROPERTIES s.r.o., Palackého 621/1, Olomouc, 779 00, IČ 14246961, ODPOVĚDNÁ OSOBA: MILAN ŠIMEK, MBA

Tel. od 9.00 hod. do 18.00 hod. 00420 603 882 489, 00420 777 959 975

 

HASIČI 150   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155      POLICIE 158

INTERNET: Heslo WI-FI: ApartmanySchimek1

Ochrana osobních údajů - GDPR

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
1)    jméno a příjmení, u cizinců státní občanství
2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
3)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza
4)   telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)  .. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu  fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav
– tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 4) – telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)
– tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb
 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě?

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby
 • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele
 • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru
 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona